Czech Raildays 2021

Ostrava, Česká republika

Mezinárodní veletrh drážní techniky, výrobků a služeb pro potřeby železniční a městské kolejové dopravy


Czech Raildays 2021

Nomenklatura veletrhu

  • železniční kolejová vozidla a jejich příslušenství
  • kolejová vozidla pro městskou dopravu a jejich příslušenství
  • prostředky pro stavbu, provoz a údržbu železniční a tramvajové dopravní cesty
  • prostředky a zařízení pro provoz a údržbu kolejových vozidel
  • kombinovaná doprava
  • informační technologie
  • služby pro drážní dopravu
  • manipulační technika