Služby

Našim klientům poskytujeme kompletní výstavnický
a osobní servis v ČR a v zahraničí

Foto: aseko


Na základe Vašeho teritoriálního zaměření Vám pomůžeme vybrat a doporučit vhodný veletrh – je vždy lepší se zúčastnit jen několika veletrhů, ale za to pečlivě vybraných.

01

Kontaktujeme veletržní správu a vybavíme všechny formality – přihlásíme vás, zajistíme a koupíme vhodnou plochu, objednáme služby pro bezproblémový chod expozice (elektřinu, vodu, internet), vybavíme expozici audiovizuální a zvukovou technikou, postavíme stánek, objednáme a dodáme pohoštění a catering na expozici.

02

Zajistíme dopravu exponátů a další služby, např. celní, ATA karnety, pojištění – spolupracujeme s celosvětovými lídry v oblasti globálních logistických služeb v podobě poskytování pozemní, námořní a letecké nákladní přepravy, smluvních logistických služeb.

04

Zpracujeme letáky, plakáty, pozvánky, vstupenky, billboardy atd. a zajistíme jejich tisk a distribuci – vytvoříme moderní grafiku s důrazem na obsah a schopnost komunikovat. Připravíme poutavé tiskové materiály včetně nejnovějších technologie a povrchových úprav.

05

Poskytneme cestovní servis při realizaci účasti na veletrhu – víza, letenky, ubytování, transfery, exkurze po teritoriích atp.

06
 • Komunikace s veletržní správou
 • Pronájem výstavní plochy
 • 3D architektonický návrh
 • Vybavení
 • Technické přívody
 • Montáž a demontáž expozice
 • Úprava a tvorba tiskových dat
 • Velkoplošný tisk na různé materiály
 • Bannery
 • Plakáty
 • 3D a 2D zakázková výroba
 • Propagační materiály
 • Řezaná grafika
 • Spedice
 • Víza
 • Letenky
 • Transfery
 • Ubytování
 • Hostesky
 • Tlumočníci
 • Pohoštění
 • Tiskové konference
 • Bankety

Mimo komplexní servis v oblasti veletrhů a výstav
dokážeme zajistit i další podpůrné služby.

Více o službách